• Antalya V.İ.P Özel Güvenlik
  • Hİzmette Kalİteye Atılan İmza
  Risk Almayın Güvenle Tanışın   Özel Güvenlik İhtiyacınız İçin ;   Bize KATILIN
     
             
  Günümüzde yaşam biçimlerinin yeniden şekillenmesiyle,iş dünyasını tehdit eden unsurlar çok çeşitlidir ve sürekli değişmektedir.İşlerin güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için,risk ve tehditlerin ortadan kaldırılması yada minimuma indirilmesi şarttır.Çeşitli boyutlarda ortaya çıkan güvende olma,güven duyma gereksinimleri doğrultusunda hizmet sektörü,güvenlik alanına yönelmiştir.     Özel Güvenlik; Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette, kanun ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kanundaki koşullara uygun olarak alınan özel güvenlik tedbirleridir. Özel Güvenlik Görevlisi ise; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişi veya kişilerdir.    

Antalya V.İ.P Güvenlik, 2008 yılında,ülkemizin ve yaşadığımız metropol şehrin profesyonel güvenlik hizmetleri ihtiyacını doğru analiz ederek kurulmuştur.

 
 

 

"Sizin güvenli ve temiz bir ortamda sorunsuz bir zaman geçirmeniz  öncelikli görevimizdir"

 

Antalya V.İ.P Güvenlik, 5188 sayılı ”Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” a uygun olarak T.C. İçişleri Bakanlığı onaylı “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” ne sahiptir.